Show contact information
Norsk  Support  E-Post  Spam policy

Timekiosk AS sine E-post servere og tjenester sperrer, forsinker kontrollert eller merker som "spam", e-post som kommer fra avsendere som er oppført hos en av følgende spamregistre:

www.spamhaus.org

www.spamcop.net

 

http://oldwww.temp.ahbl.org

http://www.msrbl.com

http://njabl.org

http://psbl.surriel.com

 

Normalt vil en evt. sperring best heves ved å utbedre årsaken til sperringen og deretter kontakte den aktuelle spamregister organisasjonen vi benytter og som er oppført over for å fjernet oppføringen. Timekiosk AS kan ikke fjerne slike sperrer og vil i alle normale tilfeller henvise avsender av sperrede e-poster til det/de aktuelle registeret.

 

I tillegg benytter Timekiosk AS flere andre teknikker for å hindre spam å komme videre til e-post brukerne. Disse omfatter blant annet:

  • Bayesian Filtering
  • Transaction Delays
  • Tarpeting
  • Grey Listing
  • SPF verification

E-post fra e-post tjenere som sender gjentatt spam og hvor det ikke finnes fungerende / troverdige mekanismer for å fjerne sin epost adresse fra mottakerlisten, eller hvor mottakerlisten tydelig gjenbrukes for store masseutsendelser, vil også kunne bli sperret ved at IP adressen eller andre parametre benyttes for å svarteliste e-post tjeneren(e) og/eller den/de IP subnett disse serverene sender e-post fra.

 

I enkelte tilfeller vil e-poster som har nytteverdi bli stoppet grunnet en oppføring i en eller flere av disse aktuelle spamregistrene og dette er uheldig. På tross av dette vurderer vi at nytten av å sørge for minst mulig spampost og å gjøre det mest mulig vanskelig å sende ut spampost til å være langt større enn ulempene. For generell informasjon henvises til de aktuelle spamregistrene nevnt over.

 

Timekiosk AS stiller som krav at enhver PC/maskin som skal sende e-poster gjennom vårt system skal være utstyrt med en oppdatert anti-virus løsning. Benyttes ikke nevnte og/eller det sendes spam via våre tjenester kan vi sperre eller utstenge vedkommende PC/maskin og/eller det aktuelle domenets e-post adresser fra videre bruk av være tjenester uten forutgående varsel.

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6010868
Sider: 9571372

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.