Show contact information
Norsk  Support  Redigering  Sideredigering

Tabell oppsett

For å legge til en tabell i dokumentet ditt velger du dette ikonet Create table som er vist på vektøylinjen over. Når du trykker på det ikonet kommer en mappe opp som viser forskjellig informasjon om hvor mange rader og kolonner tabellen din skal ha. du kan også velge hvor store cellene skal være, men de vil automatisk utvide seg etter mengden av skrifttegn.

 

 • Ved kommende handlinger trengs en tabell hvilket er markert.
 • Om du ønsker å gjøre endringer i en allerede laget tabell kan du velge dette ikonet Table properties. Dette gjøres ved å markere tabellen du vil endre for så å velge ikonet. Herifra ifra kan du gjøre mye annet også, blant annet bestemme hvor tykke linjene rundt og i tabellen din skal være. Det gjør du ved å endre 'Border' (kantlinje) i menyen, det kan anbefales å sette den til null for at det kan se ryddigere ut ved offentlig visning av siden
 • Om du ønsker å sette Border (kantlinjen) din til null, må du fortsatt se den mens du arbeider det gjøres med dette ikonet Toggle borders dette ikonet setter opp visuelle linjer for å representere Border (kantlinjen) din når du arbeider. Du kan skru denne handlingen av igjen ved å velge ikonet en gang til. Disse linjene vises ikke etter redigering av siden din.
 • For å bestemme mer detaljert om hvordan cellene dine skal se ut, velger du dette ikonet.Cell properties  Dette gjøres ved å markere cellen du vil forandre og velge ikonet og da vil en meny komme opp. Her kan du bestemme skrifttype, farge og andre alternativer

Underveis kan du også legge til ekstra rader og kolonner ved hjelp av andre ikoner;

 •  Insert row Med dette ikonet legger du til en ekstra rad. Dette gjøres ved å markere en tilfeldig celle i tabellen og så utføre handlingen
 •  Insert column Med dette ikonet legger du til en ekstra kolonne.. Dette gjøres ved å markere en tilfeldig celle i tabellen og så utføre handlingen.

Du kan også fjerne rader og kolonner hvis du ønsker

 • Delete row Med dette ikonet fjerner du en rad. Dette gjøres ved å markere en celle i raden og så utføre handlingen.
 • Delete column Med dette ikonet fjerner du en kolonne. Dette gjøres ved å markere en celle i kolonnen og så utføre handlingen.

 

 •  Om du ønsker å slå sammen to eller flere celler fra venstre til høyre kan du velge dette ikonet. Merge right Du vil da gjøre to celler om til en større en, cellen fra venstre må være markert.
 • Om du ønsker å slå sammen to eller flere celler ovenfra og ned kan du velge dette ikonet. Merge down Du vil da gjøre to celler om til en større en, cellen over må være markert
 • Om du ønsker å dele en celle til å bli to celler kan du velge dette ikonet. Split cell horizontally Du vil da dele en celle horisontalt,til to mindre. Cellen du vil endre må være markert.
 • Om du ønsker å dele en celle i to kan du velge dette ikonet Split cell vertically Du vil da dele en celle til to mindre, vertikalt. Cellen du vil endre må være markert


Fargelegging

Om du ønsker å farge skriften din kan dette gjøres ved å velge trykke på dette ikonet Fore color

Da kommer det automatisk opp en meny med et utvalg av farger, trykk en gang på fargen du selv ønsker og så 'OK'. Det går også an å markere et stykke tekst for så å farge det alene.

Om du vil farge området rundt en tekst kan dette gjøres ved å trykke på dette ikonet Background color Du vil da få opp den samme menyen som over, med de samme fargene. (Vær klar over at fargene blir sterkere enn vanlig ved bruk av denne handlingen.)


Punktsetting og Nummerering 

Om du vil ha en tekst delt opp i nummer kan du trykke på dette ikonet Ordered list

Da blir hver linje markert med nummer automatisk, du kan også markere teksten for hvor du vil ha nummer.

Om du vil ha en tekst delt opp i punkter trykker du på dette ikonet  Bulleted list

Punktsetting fungerer likt som nummerering, men i stedet for tall er det punkter.

Om du vil ha med linjer for å skille mellom forskellige punkter/tekster kan du trykke på dette ikonet Horizontal rule Som vist under


Skrift/Tekst oppsett

Om du vil venstrestille en tekst, kan du trykke på dette ikonet Left Om du har en markert tekst vil den markerte teksten bli påvirket av disse forandringene og ikke den umarkerte delen av teksten. Når du bruker denne handlingen med kun umarkert tekst, vil den kommende teksten bli venstrestilt inntil du bruker en annen handling innen denne kategorien av tekstinnstilling.

All vanlig tekst er venstrestilt, over er et eksempel på venstrestilling av tekst.

 

Om du vil midtstille en tekst, kan du trykke på dette ikonet Center Om du har en markert tekst, vil den markerte teksten bli påvirket av disse forandringene og den umarkerte vil forbli uforandret. Når du bruker denne handlingen med kun umarkert tekst, vil den kommende teksten bli midtstilt inntil du bruker en annen handling innen denne kategorien av tekstinnstilling.

Teksten over er midtstilt for å vise et eksempel.

 

Om du vil høyrestille en tekst, kan du trykke på dette ikonet Right Om du har en markert tekst, vil den markerte teksten bli påvirket av disse forandringene og ikke den umarkerte delen av teksten. Når du bruker denne handlingen med kun umarkert tekst, vil den kommende teksten bli høyrestilt inntil du bruker en annen handling innen denne kategorien av tekstinnstilling.

Teksten over er høyrestilt for å vise et eksempel.

 

Om du vil lage et innrykk i teksten for å eventuelt gjøre plass til bilder o.l, kan du trykke på dette ikonet Indent For å lage et innrykk setter du skriftmarkøren der du vil ha et innrykk, for så å bruke denne handlingen.

 

Test, Test, Test, Test, Test

Test, Test, Test, Test, Test

Test, Test, Test, Test, Test

 

For å oppheve effekten av handlingen ovenfor kan du bruke dette ikonet Unindent Det kan gjøres ved å sette tekstmarkøren bak innrykket for så å bruke denne handlingen.

 

 • For å skifte skrift tykkelse kan du trykke på dette ikonet Bold
 • For å sette ord i kursiv kan du trykke på dette ikonet Italic
 • For å understreke ord kan du trykke på dette ikonet Underline

 

 • Hvis du har markert noe tekst når du bruker en av de øvrige funksjonene vil den markerte teksten påvirkes av handlingen du valgte. Hvis du bruker  en av funksjonene uten noe markert tekst vil all kommende tekst påvirkes av handlingen du valgte. For å stoppe funksjonen av handlingene, trykker du bare på ikonet en gang til.
 • Flere funksjoner kan brukes samtidig.

Hyperlink

Hyperlink

Om du vil lage en direktelink til en annen offentlig side eller lignende, kan du bruke denne funksjonen. For å lage en link, kan du markere bildet eller teksten du vil en seer skal trykke på for å benytte denne linken, for så å bruke ikonet vist over.

Skal du linke til en eksisterende artikkel eller fil på webstedet kan du høyreklikke på en link til den aktuelle artikkelen eller filen og velge "kopier snarvei" (copy shortcut) og så lime linken inn i Hyperlink adressen som nevnt over.

Innsetting av bilder

For å sette inn bilder, finn ønsket bilde med "Forrige" og "Neste". For å se på et bilde i full størrelse klikk på bildet og hold nede museknappen.

For å legge inn bildet drar du bildet fra bildelisten og inn til ønsket plassering i artikkelen som redigeres.

BildeInnsetting

Dersom et bilde kommer frem som en sort firkant skyldes det enten at den aktuelle brukeren ikke har rettigheter til å se bildet eller bildet er slettet fra systemet.

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6010780
Sider: 9571228

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.