Show contact information
Norsk  Produkter  Timebok

Timebok

For dine interne ansatte har Timekiosk i samarbeid med erfarne brukere av timebøker laget en oversiktlig og fleksibel elektronisk timebok hvor det er enkelt å få oversikt over en hel uke, en enkelt ansatt eller en enkelt dag om gangen. Det er mulig å "zoome" inn på en dag, deler av en uke, en enkelt ansatt eller få et oversiktsbilde over hele uken og alle ansatte. Prøv Timekiosk Timebok du også ...

Cal2

Her er timeboken zoomet inn på en enkelt dag og tiden rundt lunsj.

Hver behandling er vist med status, hvor grønn farge betyr ferdige timer hvor kvittering er kjørt ut, blå betyr timer hvor kunden enda ikke er kommet og røde er interne timer/reservasjoner.

Cal4

Her er timeboken zoomet inn på en enkelt ansatt og viser da hele uken for denne. Bytte av uke skjer med enkelt klikk.

Her vises forskjellige typer behandlinger med forskjellige farger. Grønt er vanlig klipp, beige er fargebehandlinger og så videre.

Cal3

Denne varianten viser en ukeoversikt over alle ansatte og hvor blå farge viser bestilling fra Internett og rød farge er vanlige interne timebok bestillinger.

Ved innlegging av nye bestillinger samkjøres timeboken med Internett bestillingene og det er ikke mulig å gjøre dobbeltbestillinger.

 

 
Logg inn:

Bruker:
Passord:

Antall besøkende:
Brukere: 6010748
Sider: 9571196

Copyright © 2000-2011 Timekiosk AS. All Rights Reserved.
Designated trademarks and brands are the property of their respective owners.
All prices are specified excluding VAT, unless otherwise stated.
Timekiosk AS general terms of delivery and payment apply for all sales and transactions.